Belaevenisse van ôs niej Broëdspaar en eur getuüge en Jeugbroëdspaar.

Auch weej wille efkes van ós laote huure,

In de ierste waek van ’t nieje sjoeëljaor krege weej allebei aafzôngerlik bezeuk

van de jeugcommissie boerebroelof. Ze kwame ós de vraog sjtelle of weej JBB

2018 wille waere.

Jiehoe…..! Wie sjiek is det! Auch ós pap en mam ware hielemaol verras door

dit niejs. De raderwielkes in ôzze kop ginge op volle toere….met wae meug ich

det gaon doon?

Gelökkig haed ’t maar efkes gedeurd veurdet weej ós zooge.

 

’t Waas ’n super sjpannend moment kenne weej uch vertelle. Maar dae aov-

end hebbe weej same met ós pap en mam kennis gemak en weej kenne

zegge: “Laef en Belaef ‘t!” geit gans goot komme.

Kei sjpannend, kei sjiek en kei gaaf vinge weej ’t now al. Allein ’t geheim

haaije is toch soms waal ’n bietje lastig. ’t Leefste sjrieuwde weej ’t

euver ’t boere langk!

 

De veurbereidinge zien inmiddels al efkes bezig wat is det sjiek um al

lekker met dae vastelaovend bezig te zien. Natuurlik môtte weej

auch good beej de les blieve op sjoeël en zorge det weej genog con-

ditie hebbe door lekker te sjporte.

 

Weej gaon ós bes doon um same met alle kinger oet Belvend d’r ‘nne

kei gave vastelaovend van te make. Lekker springe, danse, knalle,

zinge en lol make……

 

Hiel vuul groetjes van ós

 

Op zaoterdigmorge ging de tillefoon...

Op zaoterdigmorge ging de tillefoon en kreeg ich opéns de vraog of weej getuuge wille waere van ‘t nieje Boërebroëdspaar.
Ich kreeg ‘t kaat en werm tegeliëk. Dit ken toch neet waor zien dach ich.
Ich waar éch efkes van sjlaag. Waar auch nag allein thoës, de kriebels waerde sjteeds erger.

 

Toen ‘t menke thoës kwaam, kôs ich ‘t eindelijk kwiët. En dae heufde d’r neet lang euver nao te dinke en zei geliëk: “ jao, det doon we”.
Mich leek ‘t auch waal kei leuk, maar ich vông ‘t auch waal ein bietje akelig. Nao eine nach sjlech te hebbe gesjlaope, dach ich auch weej doon ‘t gewuën.
‘T vastelaovesblood begint nôw al aardig te sjtruime beej ôs.

 

Nôw zien weej auch waal hiel beniejd wae ’t Boërebroëdspaar wuërd. Weej hebbe waal sjtiekem ein vermoede maar we meuge nag niks vraoge.
Bön bliej as weej strakkes saame met eur dit geheim kenne deile.

 

Weej zien der in idder geval klaor veur um saame met uch allemaol de vastelaovend te gaon belaeve.

 

Op eine lekkere zônnige vriëdig

Op eine lekkere zônnige vriëdig, kreege weej totaal ônverwach bezeuk van de hoësmeister van de Boërebroëlef. Weej onnaodinkend, nog sjteeds niks in de gaate. Kôm binne, zin in un tas koffie?

 

Toen kwaam de vraog, wilt geej in 2018 ôs Boërebroëdspaar waere? Weej keeke sjtôm verbaas en kôste eigelik gen antwoord gaeve.

 

Kei leuk dach ich , ut bruudje, maar wie, wat, wao, waorum, wiezoë, alles sjpoëkte mich door de kop.

 

Röstig woord d’r nag vanalles oëtgelag, met daobeej de opdrach, dink d’r maar efkes euver. Eigelik waas det gaar neet neüdig. De daag d’r nao hebbe we den aug maar vlot gebeld. Met de boëdsjap det weej HIEL GAER wille.

 

Maar wat ein sjtiekum gedeuns, neemus wao ze effe det niejs met kens deile.

 

Wae zulle de getuuge zien? Wie gaon ôs vriende reagere? Wat zal ôzze vastelaovend angers waere den veurgaonde jaore. D’r geit zônne haup door dae kop, en dat zal nog waal efkes zoë bliëve. Aug waal tôf, um zôn geheim beej dich te draage.

 

Beej ôs laef de vastelaovend nôw al, maar weej kenne neet wachte um ‘m dalik saame met uch te belaeve.

 

 

Belaevenisse van ôs Broëdspaar

In dees rubriek kent geej de belaevenissen laeze van 't niëje Broëdspaar, eur getuüge en Jeugbroedspaar 2018.

 

Facebook  YouTube   Twitter