Historie

Öt begôs allemaol op 5 nôvember 1953 tiedes ein beejeinkôms van öt Oranje-kômitee. Op die vergaadering woort gesjpraoke euver de oprichting van ein carnavalsvereiniging binne Belvend. Door middel van ein sjriëve woort aan zô'n ôngevier hôngerd inwoëners eine oproop gedaon öm meij te wèrreke. De organizaatôre leete d'r gen graas euver greuje: op 11 nôvember aansjloëtend woord de iërste beejeinkôms belag, saame met 't Oranje-kômitee en de toenmaalige börgemeister Martin van Rijckevorsel.
D'r kwaame, jaowaal geej laes 't good, nag 34 angere minse op aaf.

 

Op deezen aovend woort auch al ein vurluipig besjteur gevormp. De heej nao genumpde persoëne haaje zitting:
Jan van de Voort (van de mölder);
Harie Janssen (d'n hollenger);
Fons Stevens (Maas);
Pierre Janssens (kapper) en
Lex Geurts (van kraane Kuëb)

Jan van de Voort woort toet veurzitter gebômbardeerd en dao-meij begôs de vastelaovesbal te rolle. Of met de wäörd van de toenmaalige sikkertaris Lex Geurts in öt versjlaag van 1953/1954:
'Dao ging 't haer'.

 

Öt iërste besjteur van de Belhamels 

'T iërste besjteur van de Belhamels.

 

Van links nao rechts:
Fons Sjtaeves (Maas)
Lex Geurts (van Kraane Kuëb)
Fons Sjtaeves (sjtool)
Jan van de Voort (van de mölder)
Harie Janssen ( d'n hollenger)

'Tt vurluipige besjteur ging aan de sjlaag. Van Sjeng Schell (pannemans) kwaam in iërste insjtansie de naam 'De Paerdssjterte' vur de kersverse vereiniging, die oët neege leeje besjtong.
Mer dae naam woort op de volgende beejeinkôms op 14 nôvember al verangerd in 'De Belhamels'.
Dit op veursjtel van Lei Huys en Lex Geurts. En dae naam is 't toet op vandaag gebleeve.

 

De iërste raod van elluf 

De iërste Raod van Elluf met Vors Fons Sjtaeves (Maas)

 

Öt besjteur trok de sjtoute sjoon aan en begôs aan de veurbereidinge vur 't vastelaoves-seizoen 1953/1954. En sjtel uch veur: eine richtige liedjesaovend vông d'r plaats op 26 nôvember, mer neet naodet pesjtoër dispensasie haaj verliënd in verbangk met de adventstiëd.
In dreej daag tiëd woort d'r vanoët de rizedensie beej van Hooren aan de Maas eine Raod van Elluf gevormp.

 

Tiëdes de liedjesaovend op dônderdig 26 nôvember 1953 woorte d´r 11 vastelaovessjlaegers ingesjteurd, geej laes öt good 11 sjtöks. Daen aovend woort d´r gesjiedenis gesjreeve in 't Belhamelriëk. Sjeng Schell woort iërste met de sjlaeger ´Sjeng doot dôw de kinger mer nao bed`.De meziek is van Theo Langendonk. Eine sjlaeger met eine lange aom: hae wuërt 40 jaor laater nag gezônge en sjteit nôw op de jubiléjum-CD van de Belhamels.

 

Laeze weej de notuule van dae vastelaovend van 1954, den zeen weej det 't besjteur besjtông oët de hiëre: Fons Stevens Hzn (sjtool) Hzn sjteit vur zoon van Handrie, verzitter; Lex Geurts, sikkertaris; Fons Stevens (Maas) vice-veurzitter; Harie Janssen en jan van de Voort as joeksveurzitter. Vaeder nag kemmissies vur techniek, pers en prôpeganda, joeks en finansjele.

 

D'r waare in det seizoen al versjillende fiëstelikheeje zoëwië eine liedjesaovend, eine bôngkte aovend en netuurlik eine prinsebal. En ouch ein vastelaoveskrentje. Den iërste prins waas Jos d'n I (Martens) baeter bekend as Jos van de Pos. 'T hek waas van den dam oftewaal 't iërste sjaop waas d'r euver haer.
In de jaore 1958, 1959 en 1963 waas d'r gen offiesjeele vastelaovesviering in Belvend.
Door allerhande umstandighede waas de vereiniging toen neet aktief. D'r waas genne prins en gen oëtgaave van de sjtaatskrant "D'n Belhamel". Ömdet de vastelaovesviering pas in 1964 op gangk kwaam waas d'r in det jaor ouch gen krant.

Volges 't waordebook Koenen oët daen tiëd beteikent 'Belhamel': 'Een hamel met kling of bel die aan het hoofd van de kudde gaat'.(Een hamel is een besneden ram)

 

Bron: Jubiléumbook c.v. De Behamels 1953 - 1997.

Facebook  YouTube   Twitter