Oëtsjlaag optoch 2018

Op zôndig 11 fibberwari trok d'r wir eine prachtige optoch door de sjtraote van 't

Belhamelriëk Belvend. De jurie haet de volgende oëtsjlaag bekend gemaak:

 

 

Faatse:

 

1e priës: 07  Ich ken ut neet mier aan - Joyce Bolten                        

2e priës: 30  Eine druüge - Jos Hoezen

 

 

Paare:

 

1e priës: 10  Weej zien um kwiët - Schi-verein Malbeckerhöhe

2e priës: 35  Laef en Belaef 't - Duo Och nae he

3e priës: 28  Neet zoe Fit, waal XL - Duo Neet Good Zat

 

 

Kleine groepe:

 

1e priës: 32  Weej zette ôs op de kaart - Alles is femilie

2e priës: 20  'Leef en Beleaf' zien weej als (leeve en beleafde) nonnen verkleid - Dich Wets Zelluf

3e priës: 26  Laef en belaef 't : Weej speule laevend poker - V.G. De Shotjes

 

 

Groëte groepe:

 

1e priës: 12  3 Daag in de wolke - V.K. Good Zat

2e priës: 08  Laef en Belaef 't same met idderein - VB de Klepkliek
3e priës: 34  Belaef 't now, d'n tied vluug! - De Garage


 

Kleine wages:

 

1e priës: 25  The Circle Of Laef - V.G. De naate laevers

2e priës: 33  Laef en Belaef 't Metein ein ticket nao de 7de Hemel! - V.K. Neet kepot te kriege


 

Groëte wages:

 

1e priës: 36  Laef en belaef 't boetenaardse laeve - V.G. Beejeingesjoeid

2e priës: 17  Weej hebbe de poppe aan ut danse - V.K. De Hanewurgers

3e priës: 15  11 jaor zuussewaal, Laef en Belaef 't - Zuussewaal


 

Wisseltrofee De Kroën:

 

13  Joekskepêlke Einhoorn - Rieke Miesen-Gardebroek

 

 

Facebook  YouTube   Twitter