Niëjs van C.V. De Belhamels

Rabo Clubkas Campagne

Rabobank Venlo haet gister de oetsjlaag van de Rabo Clubkas

Campagne bekend gemak. Weej hebbe daobeej ein hieël moeëj

bedraag in óntvangs meuge nimme. Daoveur wille weej einidder

dae zien sjtum op carnavalsvereiniging De Belhamels haet

laote valle van herte bedánke. ‘t Geld wuurt oeteraard

ingezatte vur ‘t sjoeëne fieës det weej idder jaor wir same

met uch meuge belaeve.

 

In memoriam Prins Thé II Timmermans

Vandaag haet ós ’t dreuvige niets bereik det Aad Prins Thé II

en Aad Vors, d’n hieër Thé Timmermans op 25 april jóngsleje

is kómme te euverlieje.

 

1976small

 

Laes mier...

Lid van Verdeenste Henk Bloemers

Henk bloemers kl

 

Ônger toezeend oug van ut hiële Boërebroëlefsgezelsjap is

den hiër Henk Bloemers op 21 januari jl. beneump toet

Lid van Verdienste van Carnavalsvereiniging “De Belhamels”.

 

Laes mier...

Verveur Z.D.H. Prins Rob I

verveur 2018 kl

 

Carnavalsvereiniging “De Belhamels” bedank Autobedriëf

Lennaerts te Venlo vur ‘t verveur van Z.D.H. Prins Rob I ....

 

Laes mier...

Verkoup 'Den Belhamel' vruugtiëdig gesjtaak...

Beste minse, helaas hebbe weej de hoës aan hoës verkoup

van ôs krant 'Den Belhamel' vruugtiëdig môtte sjtake

waeges de euvervloedige raege...

 

 

Laes mier...

Hoës aan hoës verkoup “Den Belhamel”

Carnavalsvereiniging “De Belhamels” en Jeug Carnaval

Belvendkômme maondig 29 jannewarie vanaaf 17:00

oor aan hoës um de Staatskrant van ‘t Belhamelriëk

“Den Belhamel” te verkoupe.

Priës € 4,00. Vanaaf det moment ouch te koup beej

Marskramer Belvend en Jumbo Belvend.

 

Laes mier...

Kiek se kieke!

kiek se kieke 2018 1

 

13 fibberwari vanaaf 15.00 oor!

Lokasie: De Hamar

 

Laes mier...

Prinsematinee 2018

Carnavalsvereiniging “De Belhamels” mak zôndig 14 jannewari de Belhamelprins bekend dae kômmend vastelaovesseizoen de scepter geit zjweie euver ‘t Belhamelriëk, ônger 't mottô “Laef en belaef 't”.

 

Laes mier...

Worsverkoup op WinkterSfeerMert

slacht 2018

 

 

Nao ut succes van veurig jaor geit Carnavalsvereiniging “De Belhamels”

ouch dit jaor wir wors verkoupe op de WinterSfeerMert, op zaoterdig 25

november aansjtaonde, van 13:00 bies 20:00 oor.

 

Laes mier...

Insjeete Vastelaovend 2018

insjeete 2018 home

 

Laes mier...

Annie en Jos bedank!!

Annie en Jos

 

Annie en Jos, names de Belhamels bedank veur

de jaorelange ongersjteuning van de carnavals-

vereiniging.

 

 

Aad Prins Har d’n Derde euverleeje

Vastelaovend.... gaer gedaon!

Toët ozze groëte sjpiët hebbe weej kennis genaome van ‘t

euverlieje van ôs zeer gewaardeerd lid en Aad Prins Har Martens.

 

Laes mier...

Aad Prins Jan d'n iërste euverleeje

Vandaag haet ôs 't dreuvige berich bereik det

Aad Prins Jan d'n iërste, Jan Naus, echgenoot van Ans Naus -

van den Heurik, Lid in de Orde van Oranje - Nassau, op 13

augustus 2017 is kômme te euverlieje.

 

Laes mier...

Jubilarisse C.V. De Belhamels

jubilarissen 2017 kl

 

Traditioneel tiëdes de Algemeine Leejevergadering haet

Carnavalsvereiniging “De Belhamels” aafgeloupe vriedig

7 juli 2017 eur jubilarisse gehuldigd.

 

Laes mier...

Jacques Geurts in ut zônke gezatte!

Jaques Geurts kl

Dinsdig 2 mei werd Aad-Prins Jacques Geurts door veurzitter

Ron van Zoest names de Belhamels gefeliciteerd met zien

beneuming toet ‘Lid in de orde van Oranje Nassau’.

 

 

Laes mier...

Mottô 2019

Tiedes 't aafsjloete van vastelaovend 2018 haet

Veurzitter Ron van Zoest 't niej mottô vur 't

seizoen 2018 - 2019 bekend gemaak:

 

Laes mier...

Belaevenisse van Prins en broëdspaar

 De nieje Prins en 't niej Broëdspaar laote al van zich huëre.

Via ôngersjtaonde links ken geej de blog van eur bekieke.

Klik heej veur de belaevenisse van ôzze nieje Prins

Klik heej veur de belaevenisse van ôs niej Broëdspaar en eur getuüge en Jeugbroëdspaar. 

 

Laes mier...

Facebook  YouTube   Twitter