Carnavalsvereiniging

De Belhamels

Niets

Belhamels huldige jubilarisse!

03-06-2021

Ónger ein sjtraolend zunke haet c.v. De Belhamels aafgeloupe zóndig eur jubilarisse van aafgeloupe jaor gehuldigd. Ein gebeurtenis die normaal gesjpraoke plaatsvingk tiedes de jaorlikse algemeine leje vergadering. Aevel door corona is dit vurig jaor neet kènne plaatsvinge (althans neet fysiek).

’t Waas dus wachte op ein moment wannier dit waal wir meugelik waas. Aangezeen de ieërs volgende leje vergadering pas wir in oktoeber plaatsvingk (haopelik fysiek oeteraard) hebbe weej besjlaote öm ’t efkes angers den angers te doon mede ouch ömdet ‘n aantal leje  al 2 jaor geleje jubilerend ware.

Alle jubilarisse  ontvónge oet heng van veurzitter Ron van Zoest en ónger toezeend oug van vors John v Wijlick en hoesmeister Patty Geijbels eur  welverdeend sjpeldje mèt ein blumpke of ein drenkske. Zoeëas gewuuelik óntbrook  daobeej ’t wäördje van dank neet ( en ouch neet aan Sjroebelér en angere versjnapeeringe). Op de foto’s óntbrik Lisanne Hendriks ivm vakantie, maar zeej zal op ein later moment alsnóg waere gehuldigd.

 Euverzich jubilarisse:

Lon Engelen en Gé Geurts, 1x11 jaor
Nancy op ’t Veld, 2x11 jaar
Kristel Dreesen en Niek Colbers, 1x 11 jaor
Marjo en Leon Houwen, 1x 11 jaor
Rezie en Maurice Gerards, 1x 11 jaor
Jacqueline en Danny Didden, 1x 11 jaor
Leo Schatorjé, 2x 11 jaor
Crit Janssen, 2x 11 jaor

Names c.v De Belhamels alle jubilarisse van herte gefilliciterd!!!

BE48BBFD AC49 4166 9230 A74E20676369

Motto 2022

17-02-2021

Normaal gesjpraoke wuuert op dinsdigaovend, tiedes ’t sjloete van vastelaovend ’t nieje motto vur ’t volgend seizoen, door de veurzitter oetgerope. Helaas waas ouch dit neet meugelik dit jaor.
Veurzitter Ron van Zoest haet daoröm op social media het nieje motto via ein filmpke bekend gemak.
Ónger ’t motto: Vastelaovend viere, det verlieëre weej neet! zal in 2022 de vastelaovend gevierd gaon waere.

Belhamels Motto 2022 1

Oud papier

11-12-2020

belhamelskerstkaart1

belhamelskerstkaart2

Opstaeker te koup!

11-11-2020

Vanaaf donderdig 12 november is de opstaeker wir te koup en waal via dees website (ónger merchendise) en beej: De Marskramer en Slijterij Salut

Opstaeker

Kosten €5,-

Taeves kens geej via dees site ouch wir de Belhamelvlag koupe

belhamelsvlag

Kosten €22,-

 

D’n Opstaeker 2021

14-10-2020

Hoe de vastelaovend er het komend seizoen uitgaat zien weet nog niemand. Toch heeft beeldend kunstenaar Jos Cremers uit Tegelen voor de komende carnaval ‘d’n Opstaekerᵀᵐ 2021’ ontworpen. ‘Roy Peters van vastelaovesgezelsjap d’n Oeles uit Tegelen heeft me gevraagd of ik ‘d’n Opstaeker 2021 wil ontwerpen en daar ben ik heel trots op’. Cremers maakt deze broche uit naam van alle vijf de stadsdeelverenigingen. ’Iedereen, groot of klein, in de hele gemeente draagt ertoe bij dat de vastelaovend een feest wordt. Laat daarom deze ‘Opstaeker,’ voor iedereen die de vastelaovend een warm hart toedraagt, een echte opsteker zijn, ook al zal het feest in 2021 anders zijn dan voorgaande jaren’.  

Opstaeker 2021 foto

“Het is een hele prestatie dat we met zijn alle d’n Opstaeker 2021 hebben kunnen realiseren. Ik maak namelijk nooit tekeningen van mijn creaties. Ik heb een homp klei gepakt en ben gaan boetseren. Uiteindelijk moesten we van een driedimensionaal beeld terug naar een tweedimensionaal speldje met wat reliëf-accenten. Volgens mij is dat heel goed gelukt’. Cremers heeft altijd carnaval gevierd. Voor mij staat carnaval gelijk met feest op straat, remidemie en veel humor. Dat laatst is ook terug te vinden in mijn werk. De figuren die ik maak zijn altijd komisch en kleurrijk. Op d’n Opstaeker zijn twee humoristisch muzikanten te zien met deksels en dikke trom en vijf puzzelstukjes die als confetti op hen neerdalen. ‘Die puzzelstukjes zijn de vijf stadsdelen van de gemeente Venlo die met vastelaovend in elkaar passen zodat er een groot feest ontstaat’, aldus Cremers. Zijn motto: Same gaon weet ’t make. Groët of klein, weej hebbe gein!

 ‘D’n Opstaekerᵀᵐ’ is een soort broche die staat voor een drietal zaken; een blijk van waardering voor de vele vrijwilligers die allerlei carnavalsactiviteiten organiseren in de stadsdelen Venlo, Blerick, Tegelen, Belfeld en Arcen en Velden; een blijk van betrokkenheid met de vastelaovend en een financiële opsteker voor alle carnavalsverenigingen uit deze regio. De vijf stadsdeelverenigingen van de gemeente Venlo hopen dat de inwoners, juist nu massaal deze vastelaovesbroche zullen kopen om zo de verschillende de verenigingen te ondersteunen.

Jos Cremers (1959) werkt in zijn dagelijks leven met kinderen die extra zorg nodig hebben. Daarnaast werkt hij als beeldend kunstenaar, een passie die hij op zijn 40e heeft ontdekt. Jos is autodidact, de basis van zijn keramische kennis heeft hij opgedaan in de Tiendschuur in Tegelen. Zijn werk is herkenbaar en uniek. Inspiratie haalt Jos door te kijken naar de mensen om zich heen. Hij verstaat de kunst om het gedrag van mensen zowel letterlijk als figuurlijk op een humoristisch manier uit te beelden. De afgelopen jaren heeft Cremers op talloze plaatsen geëxposeerd. Tegenwoordig zijn z’n creaties ook te bewonderen in Galerie Tegelen. Meer informatie over Jos Cremers is te vinden op www.joscremers.nl .

D’n Opstaekerᵀᵐ 2021 zal op d’n Elfde van d’n Elfde worden gepresenteerd. Vanaf die datum is hij ook te koop via de verschillende websites van de vastelaovesverenigingen, een groot aantal winkels en tijdens de eventuele carnavalsactiviteiten.