Carnavalsvereiniging

De Belhamels

Niets

Oetnuuediging resepsie boerebroedspaar

24-02-2019

Kemmissie Boerebroelef Belvend, fibberwari 2019
Weej nuueje uch oet öm 't boerebroedspaar...

Laes verder

Oetnuuediging resepsie jeugboerebroedspaar

24-02-2019

Kemmissie Jeugboerebroelef Belvend, fibberwar, 2019
Weej nuueje uch oet öm 't jeugboerebroedspaar 'n hank te kómme drökke op dinsdig 5 mieërt a.s. ...

Laes verder

Opsjtelling optoch

21-02-2019

Zondig 3 Mieërt 2019

Opsjtellen vanaaf 13.00 oor
Vertrek óm 14.00 oor

Weej gaon as volg door Belvend trekke: Sjoelsjtraot/d’n Baog,keuninginneplein, wilhelminasjtraot, prins frederiksjtraot, prins hendriksjtraot, prins bernhardlaan, sjoelsjtraot, industriesjtraot, julianasjtraot, de Hamar (sjtaevesplein) heej is aansjloetend de priësoetreiking.

Laes verder

Oetnuuediging resepsie

19-02-2019

Names ziene doorluchtige hoeëgheid Prins Ruud d'n ieërste hebbe weej
de ieër uch oet te nuueje vur de resepsie ter gelaegehied van zien oetverkezing toet heerser euver ut Belhamelriek.

Laes verder

Opgaeve optoch 2019

13-01-2019

Aan alle optochdeilnimmers

6 X 11 jeurig jubileum, det viere weej in 2019 onger ’t motto: Gans Belvend Dreit Door
Gaer nuuedige weej uch oet öm dit jaor wir aan de Belvendse optoch op zondig 3 Maart mei te doon.

Laes verder